Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologiiKonference je pořádaná u příležitosti 20. výročí první zlínské konference.


Jubilejní konference se koná ve dnech 30. - 31. 8. 2013 ve Zlíně.Pořadateli konference jsou:
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Asociace školní psychologie SR a ČR

PozvánkaUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií